سالار آجری چهارشنبه 22 آذر 1396 04:55 ب.ظ نظرات ()

برنامه موقت امتحانی از روز شنبه 1396/09/25 تا 


پایان وقت اداری دوشنبه 1396/09/27 روی سامانه قرار می گیرد و قابل بازنگری است.


از پایان وقت اداری روز سه شنبه 1396/09/28 تاریخ امتحانات در سامانه نهایی می شود.