سالار آجری چهارشنبه 24 آبان 1396 03:00 ب.ظ نظرات ()

قابل توجه دانشجویان گرامی


اردوی زیارتی امام زاده صالح (ویژه بانوان)


 روز شنبه 1396/08/27 از ساعت 10 الی 13 برگزار می گردد.


از دانشجویان متقاضی دعوت می شود


 جهت ثبت نام شرکت در این اردو 


تا پایان وقت اداری پنجشنبه 1396/08/25 


به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.


(شرکت در این اردو رایگان است)