سالار آجری شنبه 20 آبان 1396 01:50 ب.ظ نظرات ()

قابل توجه دانشجویان محترم


هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بیمه حوادث دانشجویی اقدام نمایید

 و جهت ثبت فیش پرداخت را به امور مالی تحویل دهید. 

و یا از طریق دستگاه کارتخوان موجود در امور مالی پرداخت نمایید.

مبلغ 35،000 ریال ( معادل سه هزار و پانصد تومان)

شماره حساب 131542658

نزد بانک تجارت

قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت