سالار آجری سه شنبه 9 آبان 1396 11:32 ق.ظ نظرات ()

کلیه دانشجویان تا پایان آبان 1396 فرصت دارند تا


بعد از پرداخت حق السهم بیمه حوادث دانشجویی توسط دانشجو


فیش پرداختی را جهت ثبت به امور مالی دانشگاه تحویل دهید.


مبلغ قابل پرداخت 35،000 ریال معادل سه هزار و پانصد تومان


شماره حساب : 131542658


نزد بانک تجارت کد 056